დამფუძნებლები

 

OLYINFO-ს დამფუძნებლები არიან პიროვნებები, რომლებიც ინფორმატიკის ოლიმპიადების სათავეებთან იდგნენ დაწყებული 1989 წლიდან და გააჩნიათ:

  • ინფორმატიკაში ეროვნული ოლიმპიადების ორგანიზების და ჩატარების დიდი გამოცდილება;
  • ინფორმატიკაში მსოფლიო და სხვა საერთაშორისო  ოლიმპიადებში მონაწილეობის დიდი გამოცდილება;
  • ინფორმატიკაში მსოფლიო ოლიმპიადების საორგანიზაციო სტრუქტურებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება;
  • მსოფლიო და სხვა საერთაშორისო ოლიმპიადებისათვის როგორც მოსწავლეთა, ასევე სტუდენტთა ნაკრებების მომზადების მრავალწლიანი გამოცდილება;
  • როგორც მოსწავლეების, ასევე სტუდენტების საოლიმპიადო მოსამზადებელ ჯგუფებთან მუშაობის მრავალწლიანი პედაგოგიური      გამოცდილება;
  • შესაბამისად, ამ სფეროში ძალიან მაღალი დონის კომპეტენცია.