შედეგები

3-4 კლასები - საბოლოო შედეგები იხილეთ ბმულზე

5-6 კლასები - საბოლოო შედეგები იხილეთ ბმულზე

7-8 კლასები - საბოლოო შედეგები იხილეთ ბმულზე

9-12 კლასები - საბოლოო შედეგები იხილეთ ბმულზე