შედეგები

5-6 კლასები - ფინალურ ტურში მიღებული ქულები იხილეთ ბმულზე

7-8 კლასები - ფინალურ ტურში მიღებული ქულები იხილეთ ბმულზე

9-10 კლასები - ფინალურ ტურში მიღებული ქულები იხილეთ ბმულზე

11-12 კლასები - ფინალურ ტურში მიღებული ქულები იხილეთ ბმულზე